Praktische informatie

Inschrijven

Alle inschrijvingen verlopen via deze website. Houd er rekening mee dat je reservatie niet meteen een bevestiging inhoudt, maar een optie is. 

Gelieve per klas/leerkracht een account aan te maken, zodat reservaties meteen gelinkt zijn aan de klas en informatie zoals wijzigingen, praktische informatie omtrent de activiteit, lesmap,... meteen bij de juiste persoon terecht komt.

De inschrijvingsprocedure loopt gefaseerd:

→ De 1e reservatieperiodestart op 14 juni en loopt  t.e.m. 7 juli 2021. De automatische bevestigingsmail na registratie is GEEN definitieve bevestiging, maar een voorlopige reservatie. 

→ Einde augustus krijg je op basis van je reservaties een programmavoorstel. Tot 5 september kan je nog activiteiten annuleren of andere data aanvragen indien mogelijk. Geef ook de correcte aantallen leerlingen en begeleiders door. 

Tussen 8 en 13 september volgt een 2e reservatieronde waarbij kan ingeschreven worden op de nog beschikbare plaatsen. 

→ Einde september krijgt de school een overzicht met de definitieve bevestigingen. We vragen een ondertekend exemplaar terug te sturen, zodat de school hiermee zijn engagement bevestigt. 

Hierna kan er enkel nog ingeschreven worden op het aanbod waar nog plaatsen beschikbaar zijn. Voor deze reservaties wordt er enkel een bevestigingsmail verstuurd, deze is eveneens bindend.

Je kan een overzicht van je inschrijvingen ook steeds raadplegen in de rubriek 'dashboard' (in de menubalk rechtsboven).

Bijzondere covid-19 maatregelen

Gezien de plaatsen en middelen beperkt zijn, is het aantal activiteiten waaraan je klas in normale omstandigheden kan deelnemen beperkt tot: max 2 podiumvoorstellingen (theater/dans/muziek), onbeperkt aantal filmvoorstellingen, max 2 kunsteducatieve- en/of milieu activiteiten, maar mogelijk niet alle activiteiten van jouw voorkeur. Je kan wel voor meer activiteiten reserveren en bij opmerkingen noteren welke activiteit je voorkeur heeft.

We hebben momenteel nog geen zicht op de richtlijnen van de overheid omtrent het organiseren van podiumactiviteiten najaar 2021. Mogelijk mogen de zalen niet volgens volle capaciteit gevuld worden. Dit zou betekenen dat we minder activiteiten kunnen aanbieden dan in normale omstandigheden. 

Om de risico's op besmetting te beperken raden we aan om voor theater-, muziek- en filmvoorstellingen zoveel mogelijk af te stemmen met collega’s en waar mogelijk voor eenzelfde activiteit binnen een leeftijdscategorie of graad te kiezen. Zo kunnen wij zoveel mogelijk rekening houden met schoolbubbels.

Als organisator zullen we het gebruik van de locatie(s), de voorziening van preventiemateriaal en de activiteit zelf zodanig organiseren dat de kans op besmetting zo laag mogelijk wordt. We volgen hiervoor de richtlijnen die op dat moment van toepassing zijn. Onze huizen volgen een door de preventiedienst goedgekeurd veiligheids-en circulatieplan.

Bij aankomst zullen groepen onthaald worden voor de ingang en worden de richtlijnen over het verdere bezoek daar medegedeeld. Er zullen geen vestiaires voorzien worden. Elke deelnemer neemt zijn jas mee in de zaal/het lokaal en houdt die bij zich. Laat zoveel mogelijk de tassen op school.

Lokalen zullen voor en na elke activiteit volledig gepoetst worden.

Indien de maatregelen in de loop van het schooljaar verstrengd worden, willen we samen met jullie zoeken naar creatieve oplossingen om cultuur dichter bij de kinderen te brengen. 

Programmawijzigingen zijn soms onvermijdelijk. Wanneer er te weinig of teveel inschrijvingen zijn, worden voorstellingen afgelast of bijgeboekt. Je wordt van elke wijziging tijdig verwittigd.

Lees meer over 'culturele uitstappen' onder de verschillende kleurcodes op de website van Cultuurkuur.

Subsidie

‘Klas in Actie’ is het nieuwe subsidiereglement van VGC-Onderwijs voor educatieve initiatieven op school. Scholen die samen met externe partners activiteiten organiseren voor hun leerlingen, kunnen daarvoor een subsidie aanvragen. De activiteiten moeten wel passen binnen een aantal vastgelegde thema’s.

Klas in Actie vervangt het huidige reglement ‘Educatieve initiatieven’. Tot 15 september kunnen scholen hun 'Klas in Actie-aanvraag' indienen.

Verplaatsing

Indien je niet vertrouwd bent met het openbaar vervoer, bezorgen wij je graag een trajectbeschrijving over hoe je met jouw klas het gemakkelijkst ter plaatse geraakt.

Leerlingen tot 12 jaar reizen gratis als ze een MOBIB pasje hebben. Dit abonnement is geldig op het MIVB-net en voor -12 jarigen die gedomicilieerd zijn in het Hoofdstedelijk Gewest op het net van De Lijn. Lees meer op www.mivb.be. Voor kleuters geldt het principe 'maximum 4 kinderen gratis per betalende volwassene'.

Extra begeleiding

Sommige klassen zijn groot en vragen extra begeleiding, zoek die in de eerste plaats bij ouders. Ervaring leert dat die het fijn vinden om een voorstelling te zien met de klas van hun kind. Lukt dat echt niet: laat het ons dan in september weten zodat wij voor versterking kunnen zorgen.

Begeleiders participeren gratis, maar wij dienen wel op voorhand te weten met hoeveel zij zijn. Sommige voorstellingen hebben maar beperkte plaatsen en we kunnen dus niet altijd voor alle begeleiders plaatsen garanderen. Gelieve de begeleiders ook op voorhand de theatercodes mee te geven, zoals geen gsm gebruik tijdens de voorstellingen.

Extra begeleiding aanvragen kan via schoolpodiumnoord@vgc.be.