Interessante links

De 4 gemeenschapscentra van SCHOOLPODIUM NOORD:

De Kriekelaar www.dekriekelaar.be
De Linde www.gcdelinde.be
Everna www.everna.be
Ten Noey www.tennoey.be

Jeugdcentrum Aximax

Jeugdcentrum Aximax richt zich naar Brusselse kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar die Nederlands spreken, leren of in het Nederlandstalig onderwijs school lopen. Het jeugdcentrum wil aan kinderen en jongeren extra fysieke en culturele ruimte geven. www.jcaximax.be

VGC Onderwijs subsidies

De Vlaamse Gemeenschapscommissie kent, onder bepaalde voorwaarden, subsidies toe aan Brusselse scholen die, ter aanvulling van hun reguliere onderwijsopdracht, educatieve activiteiten organiseren. Meer info hierover op: www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening

N22

Op de website van N22 vind je het overzicht van de 22 Brusselse gemeenschapscentra met hun contactgegevens en hun aanbod. www.n22.brussels

Cultuurkuur

Wil je een cultuureducatief project organiseren met je klas? Op school of op locatie, van workshop tot voorstelling, van kleuter- tot hoger onderwijs. Je vindt er zeker een activiteit op maat. Je kan er ook financiële of logisitieke steun aanvragen.  www.cultuurkuur.be

Cultuur in de spiegel

Cultuur in de spiegel is een theorie die je kan helpen je blik op cultuur tegen het licht te houden. Deze theorie vat cultuur ruim op: als een proces van denken en doen, waarbij leerlingen hun persoonlijke en collectieve geheugen inzetten om betekenis te geven aan een steeds veranderende omgeving. In deze gids vindt iedereen die actief is in het onderwijs (van kleuter tot secundair) en cultuur een plaats wil geven in zijn/haar klas suggesties. 

Brussel Bazaar

Brusselbazaar.be is dé site voor kinderen en jongeren in Brussel. Hier ontdek je de laatste nieuwtjes en het Nederlandstalige vrijetijdsaanbod voor de Brusselse jeugd: sport, spel, muziek,... www.brusselbazaar.be