Prijzenbeleid

De scholenwerking van de Brusselse gemeenschapscentra bestaat uit een divers en kwalitatief aanbod dat aansluit bij de muzische eindtermen van het onderwijs. De afgelopen jaren is sterk geïnvesteerd door de vzw’s in kwaliteitszorg, waarvoor de centra extra financiële steun krijgen van de VGC en in sommige gevallen ook andere partners zoals de gemeente. 

Voor de samenstelling van het aanbod wordt samengewerkt met professionele partners en ligt de reële kostprijs per deelnemer en activiteit gemiddeld op 10 euro. Omdat veel kinderen enkel via de school de kans krijgen om te participeren aan cultuur, vinden we het belangrijk dat het financieel aspect geen drempel vormtDoor de groei van het aantal deelnemers zijn we echter genoodzaakt na bijna 10 jaar de deelnameprijs voor theater en dans te verhogen met 1 euro, wat neerkomt op 5 euro/ll voor leerlingen van het lager onderwijs en 8 euro/ll voor secundair onderwijs (omkadering inbegrepen). Ook de prijs van sommige educatieve activiteiten zal nu of de toekomende jaren aangepast worden.