Beter Buiten

Milieueducatie Studies hebben aangetoond dat contact met de natuur en de buitenwereld van cruciaal belang zijn in de ontwikkeling van het kind. Heel wat van de kennis die leerlingen binnen de schoolmuren vergaren kan evengoed buiten de klasmuren opgedaan worden, wat dubbele winst betekent.

SCHOOLPODIUM NOORD zocht partners met expertise in ‘Outdoor Education’ die scholen kunnen begeleiden om de stap naar buiten te zetten. Verschillende milieuorganisaties bundelden hun krachten en gaven dit project mee vorm. Ze zullen scholen bijstaan en hun kennis delen. Tijdens het startmoment voor leerkrachten wordt het traject voorgesteld en worden leerkrachten geïnspireerd. In de daaropvolgende maanden gaan leerkrachten zoveel mogelijk met hun klas de buitenlucht opzoeken. Tijdens het slotevent in mei worden alle deelnemende klassen beloond en worden good-practices uitgewisseld en uitgeprobeerd.

De datum voor het slotmoment wordt in overleg met de deelnemende scholen afgesproken, maar zal vermoedelijk einde november zijn.

Proef van Outdoor Education tijdens een traject van een half jaar, met kant-en-klaar materiaal en coaching op maat. 


Het traject met de klas loopt tijdens het 1e trimester, waarbij deelnemende klassen regelmatig aan elkaar rapporteren en elkaar inspireren. Om deze activiteiten vorm te geven, kunnen de leerkrachten beroep doen op persoonlijke coaching van MOS Brussel of NME Brussel. Het traject eindigt met een slotevent voor alle deelnemende klassen op het einde van het trimester. Tijdens het slotevent (in november) is er ruimte voor uitwisseling, een workshop voor alle aanwezige klassen en een evaluatie van het traject. Daarna is er de keuze om outdoor education verder door te trekken op schoolniveau, met de hulp van MOS Brussel, NME Brussel of het Onderwijscentrum Brussel.


Credits

Organisatie MOS Brussel (VGC - Onderwijscentrum Brussel), NME Brussel (GoodPlanet - Leefmilieu Brussel)
In samenwerking met de Brusselse gemeenschapscentra, Leefmilieu Brussel, Natuurpunt en Tournesol vzw

Doelgroep(en):
LK Leerkrachten


Duur:  180 minuten

Prijs:  € 0.00 per leerling
gratis

Aantal vrije plaatsen:
Zie de speelmomenten onderaan  Reserveren


Reservatie maken

Kies één van de onderstaande speelmomenten

Datum Uur Locatie Vrije plaatsen
Datum nog vast te leggen / Brussel volzet